Beskæring af træer

Beskæring

Beskæring er følsom proces, som kræver faglighed og omhyggelighed for at skabe et harmonisk træ, som udvikler sig sundt og smukt. Der er stor forskel fra træart til træart på, hvordan og hvor meget et træ tåler af beskæring.

Derfor følger altid rådgivning om, hvad man kan forvente af træets fremtidige vækst.

Generelt kan man sige, at træer og buske har bedst af ikke at blive beskåret. Man skal derfor kun beskære, hvis der er en grund til det. F.eks. hvis træet skygger, hælder for langt ind over huset, har en uharmonisk vækst eller bare fylder for meget.

Der har altid været stor debat om, hvornår den rigtig årstid er til beskæring. Vores holdning er, at der er fordele og ulemper hele året. Om vinteren heles sårene langsommere, men til gengæld er der færre svampe og bakterier i luften. Om sommeren heler sårene hurtigere, men der er flere sporer i luften. Konklusionen er at det at det kan gøres hele året, men at man har nemmest ved at se løsningerne, når der ikke er blade på.

Det betyder ikke noget at træet ”bløder”, idet noget af den saft som kommer til såret er med til at fremme sårhelingen. Det er vigtigt at man aldrig dækker såret med tjære, cement eller andre stoffer.

Hvor det er en mulighed tåler træer langt bedre at få skåret i de nederste grene end i de øverste.

Som med træfældning laver vi beskæringsarbejde i områderne omkring Viborg, Silkeborg, Herning, Give, Brande og Holstebro.